Aside Archives

ViArchive XPRESS version 5.0 –
Presenting the Map module

The new version of ViArchive XPRESS includes a map module which allows users to sync GPS data along the timeline of video clips. A clip which was recorded from a moving vehicle/drone for example, can be accompanied by the route the vehicle/drone was driving or flying. Current location in the map is also shown as you play the clip.

The map module in ViArchive XPRESS allows users to sync videos with GPS data along the timeline.

How does the syncing work?

In order to show GPS location on the timeline of a video clip, you need to record a GPS track. This is often done by an own device (GPS track recorder), but is now also available as a service/app on a range of mobile devices.

ViArchive XPRESS currently supports GPS tracks in the format GPX. The GPX file contains GPS points recorded in a sequence with time stamp. It can also contain data on altitude, positioning, speed and more. You can read more about GPX files here.

A video file and a GPX file can be paired and synced on their time-stamps in ViArchive XPRESS.

GPX-syncing

The result is that you can watch a video clip and at the same time follow the track along which it was filmed on the map. To jump to a location in the video you can now also click on a section of the track in the map.

What if the time stamps of the camera and the GPS track recorder were not synchronized when the recording was made?
Discrepancies between the two devices can be corrected in ViArchive XPRESS by an easy to use synchronization interface where you simply define how much off the GPS track is in +/- days/hours/minutes/seconds.

sync-correction

The Maps:

The map module comes with access to freely available maps (Bing Maps, Open Street Maps), but can also be connected to various Web Map Tile Services (WMTS) like ArcGIS from Esri.

Images & GPS points:

The map module can also be used to view and edit images’ GPS location. This can be done both on singular images and in batch (add the same GPS location to several images at once). For images without existing GPS tag, it is easy to create one and drag it to the correct location on the map – this location can then be saved to the file.

map_images

Other new features in version 5.0

Version 5.0 of ViArchive XPRESS also includes:
  • Metadata on multiple files – see multiple values and select the value to save to that field on all files
  • Previews for more filetypes – i.e. PDF, PSD
  • Quick Rating – rate and sort files with stars (also in batch)
  • Union Searches – search in more archives simultaneously (with ViArchive Server)

Showcase: MediaFiler som pressearkiv hos NIBIO

 

logoNIBIONorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

 

Det nyopprettede instituttet samler forskning og kunnskapsproduksjon om utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning. NIBIO skal bidra til innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet hadde behov for et pressearkiv som gir presse og forvaltning tilgang til et rikt bildearkiv, men som også har funksjonalitet for å distribuere bildesamlinger knyttet til spesielle mediasaker og pressemeldinger.
Pressearkiv – tematisk og oversiktlig

Pressearkivet er sortert tematisk ved hjelp av nøkkelord, slik at det er lett for brukerne å få oversikt over innholdet i arkivet. Frisøk er også tilgjengelig, slik at brukerne raskt kan finne de bildene de har behov for.

Bildene kan lastes ned i ulike størrelser til ulike bruk, eller legges til et utvalg og lastes ned som zip. Se arkivet her: foto.nibio.no/

NIBIO-pressearkiv

Mediasaker – albumfunksjonalitet for enkel distrubisjon

Bildene til hver mediasak/pressemelding velges ut og samles i eget album. Albumene kan enkelt deles via epost direkte fra MediaFiler, eller linkes til direkte i pressemeldinger.

Mottakerene av albumet kan enkelt laste ned de bildene de trenger, eller laste ned alle filene som zip. Se NIBIO’s Mediasaker her; foto.nibio.no/mediaalbum

NIBIO-mediasaker

Albumfunksjonaliteten gir også mulighet for å lage egne kategorier av nyheter og legge til pressemeldingtekst som følger bildene i albumet. Brukere innad i organisasjonen kan også samarbeide om å legge til/fjerne bilder i albumet, før albumet legges tilgjengelig for gjestebrukere.

 

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

 

New Possibilities with ViArchive XPRESS

ViArchive XPRESS is our own desktop program developed for fast & easy texting and uploading of video files to video archives. The last months we have made several improvements and additions to ViArchive XPRESS. Among them are;

xpress_browseBrowse functionality:

We have added practical and user friendly browse functionality to XPRESS. You can now explore and filter images and videos in all folders and drives. The files are shown in grid view and you can see EXIF Metadata existing on the files. You may also edit the metadata on the files or add them to your process queue.

Browse & import:

xpress_browseimportWith the new browse & import function, it is now even easier to browse and import files from drives and discs. You can browse your folders and drives, and show the contents of a folder. A preview window makes it possible to play video clips, view images and even scroll through the pages of a PDF.

Import is easy and intuitive; choose your files, choose your destination and import. For more advanced needs, we have also included a range of file naming templates and the option to create category/date sub-folders in the destination folder.

xpress_playfiltersPlay filters for videos:

We have added adjustment filters for viewing videos. The filters can be used one by one, or in combination. The available filters include deinterlace, color balance, sharpen and rotate/flip. The filters have controls which the user can fine-tune.

 

xpress_imagefunctionsAdditional functionality for working with images:

Images can now be cropped , resized or converted to grayscale, directly in ViArchive XPRESS.

We have also added support for more image formats, like RAW and TIFF.