Category Archives: Workflow

Showcase: MediaFiler som pressearkiv hos NIBIO

 

logoNIBIONorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

 

Det nyopprettede instituttet samler forskning og kunnskapsproduksjon om utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning. NIBIO skal bidra til innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet hadde behov for et pressearkiv som gir presse og forvaltning tilgang til et rikt bildearkiv, men som også har funksjonalitet for å distribuere bildesamlinger knyttet til spesielle mediasaker og pressemeldinger.
Pressearkiv – tematisk og oversiktlig

Pressearkivet er sortert tematisk ved hjelp av nøkkelord, slik at det er lett for brukerne å få oversikt over innholdet i arkivet. Frisøk er også tilgjengelig, slik at brukerne raskt kan finne de bildene de har behov for.

Bildene kan lastes ned i ulike størrelser til ulike bruk, eller legges til et utvalg og lastes ned som zip. Se arkivet her: foto.nibio.no/

NIBIO-pressearkiv

Mediasaker – albumfunksjonalitet for enkel distrubisjon

Bildene til hver mediasak/pressemelding velges ut og samles i eget album. Albumene kan enkelt deles via epost direkte fra MediaFiler, eller linkes til direkte i pressemeldinger.

Mottakerene av albumet kan enkelt laste ned de bildene de trenger, eller laste ned alle filene som zip. Se NIBIO’s Mediasaker her; foto.nibio.no/mediaalbum

NIBIO-mediasaker

Albumfunksjonaliteten gir også mulighet for å lage egne kategorier av nyheter og legge til pressemeldingtekst som følger bildene i albumet. Brukere innad i organisasjonen kan også samarbeide om å legge til/fjerne bilder i albumet, før albumet legges tilgjengelig for gjestebrukere.

 

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

 

Enkel og rimelig produksjons- og arkivløsning med inkludert lagringsplass

PressIT tilbyr en webbasert løsning som dekker hele produksjonsgangen i aviser og magasiner: Produksjon, arkivering og sikker lagring i en komplett leid løsning med lave månedlige kostnader!
 • Webløsning for organisering av bilder, annonser og artikkeltekst i produksjon.
 • Plugin for InDesign og Photoshop for søk og innsetting av bilder, annonser og tekst.
 • Enkel og brukervennlig arkivering av bilder, annonser, tekst og ferdige avissider i PDF.
all-in-one-solutionw400
Brukervennlig Produksjon

Webløsningen fra MediaFiler har oversiktlige sider for bilder, annonser og artikler og tilbyr enkel opplasting av bilder og dokumenter via dra & slipp vindu. Søk i eller på tvers av mapper kan begrenses med innhold i felt. Både søk og visning av treffsider og bilder er lynraskt. Webløsningen har også enkel bearbeiding av metadata, albumfunksjon og enkel nedlasting av en eller flere bilder.

Plugin for InDesign og Photoshop

Løsningen leveres med en plugin for InDesign og Photoshop som kan installeres på alle arbeidsstasjoner. Denne gir tilgang til alt materiale i arkivet direkte i programmene man arbeider i. Pluginen gir oversikt over arkivet og man kan søke og sette inn bilder, annonser og artikkeltekst med ett klikk.

demoavisen_plugin

Enkel og sikker Arkivering

Arkivering av materiale fra produksjonsmapper til arkivet er enkelt: velg elementene som skal arkiveres og send til arkivet. Ferdige avvissider i PDF kan lastes opp til arkivet ved dra & slipp. Arkivet kan tilpasses med f.eks. ønskede mapper, navigasjon via metadatastruktur, spesifiserte søkefelt m.m.

MediaFiler med lagringsplass er skalerbar og man betaler bare for den lagringsplassen man trenger. Våre leide arkivløsninger ligger på sikre servere, der drift og sikkerhetskopiering blir tatt hånd om som en del av avtalen.

Funksjonalitet og tilpasning

Systemet kan tilpasses med logo og fargetema for å passe avisens profil. Systemet settes opp med de mappene og navigasjonsvalgene som ønskes, samt tilpasses med ønsket funksjonalitet og brukerprofiler. Alt i fra et lukket arkiv med mye funksjonalitet til enkle åpne arkiver med bestillingsfunksjon, eller en kombinasjon, er mulig.

LINE6

Besøk vårt demosystem “Demoavisen”!
Dette demosystemet er satt opp spesielt med tanke på produksjonsgangen i aviser og magasiner – med egne mapper for bilder og annonser  i produksjon, og arkivert materiale. Kontakt oss gjerne for demo brukertilgang eller demonstrasjon.

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

Elpical Claro Premedia

claropremedia

 

Save time with intelligent and fully automated high-quality image enhancement!

Elpical Claro Premedia is an image-processing server for individual image analysis and enhancements.

Claro Premedia provides printers, publishers and online communication companies with a complete image processing workflow for fast processing of high volumes of images, ensuring improved quality and cost reduction.

Individual Image Analysis

Claro Premedia has embraced that every image is different – image enhancement needs an individual approach to ensure best possible quality. That is why the Claro engine analyses each image individually for sharpness, brightness, contrast, color balance, skintones, EXIF data and more.

claro before and after

Each image is enhanced individually so even when dealing with original images of different origin and quality the results are consistent and high quality. Claro Premedia even includes local contrast enhancement to preserve details in both dark and brighter areas without affecting the overall brightness of the image.

Result: each individual image is enhanced to perfection – providing for consistency in your publications!

Workflow:

Claro Premedia runs automatic processing from hot folders – and you can create as many folders (channels) as you need. Images can be routed to the correct Claro channel based on metadata. Plugins make Claro Premedia easy to use:

 • Claro JobClient for InDesign: seamless integration of the Claro Premedia workflow in InDesign, with automated cropping and resizing.
 • Claro Inspector for Photoshop: side-by-side comparison of original and processed images in Photoshop.
 • Claro Settings Assistant: user-friendly desktop application for creating and adjusting settings.

claro user interface

Claro Premedia can be seamlessly integrated with workflow solutions like CCI, K4, Enfocus Switch, WoodWing, EIDOS Media, InDesign & Protec.

Image Enhancement highlights:
 • Batch image enhancements inside PDF files
 • Resampling and resizing
 • Dynamic optimization of sharpness, brightness, saturation, noise, black point/white point, and color balance
 • Red eye reduction and optimization of natural greens, blues & skin tones
 • Reduce JPEG artifacts
 • Local contrast enhancement
 • Consistent image enhancement across a wide range of file types

claro image enhancement    claro output conversion

Read more: http://www.elpical.com/products/claro-premedia

Newspapers: Optimized Images in Print production

PressIT can help you optimize images for best possible result in print.

The newspaper Nationen has a modern flow of production where printed images pass many technical production stages. The amount of manual image treatment is kept at a minimum, to assure optimal results in print.

Desk- and presentation-manager Erik Vestgård was not satisfied with the quality of the images in print, and asked PressIT to investigate the technical routines in their image production. The images appeared grey and lacking contrast, and they found it hard to pinpoint the reason – which created insecurity in the whole production.

PressITs investigations showed that minor adjustments in the configuration of several production stages resulted in a distinctive improvement of the quality of the printed images.

“Now we can feel safe that the printed result is close to what we see when editing the images in Photoshop. With the help of PressIT we have instantly achieved a striking improvement in the quality of the images we print. We now also know how to continue our work, in order to improve the quality even more.”

Erik Vestgård
Desk- and presentation-manager at Nationen

The problems faced by Nationen is known from several newspapers, and can be experienced regardless of which technical and editorial soulutions are used. Often the lack of overview of the production as a whole leads to faulty settings in software and workflow, resulting in printed images of poor quality .

PressIT has experience from similar projects in different production environments, with different technical and editorial solutions. With our independent eyes, we can help with selecting solutions as well as assess the production process as a whole, with optimized quality as our goal.

FileTrain offer!

FileTrainThe need for intelligent file handling grows in tune with the demand of digital delivery to archives. Put FileTrain on the job!

With FileTrain you can easily automate complex changes to filenames, pack digital reports as a ZIP archive and transfer with FTP. All in one operation!

We can now offer this automated flow and file handling at a reduced price.

Offer

Change to FileTrain now, with our offer covering updating from all other similar software (like Enfocus Switch, Distribution Manager, Color Factory, InFront, Hermstedt Stingray, Ipswitch and Connect).

Prices:

Regular Price:      23.900 NOK
Offer when updating:   19.900 NOK

Software maintenance:
Regular Price:      4.780 NOK for 12 months
Offer:                   4.780 NOK for 18 months

Consultancy / configuration / training : 8 hrs / 1 day:     5.000 NOK

Prices are pr license Windows or Mac, in Norway MVA is added. The offer is valid until 30. June 2014.

On purchase of minimum 1 license w/ software maintenance and 1 day of consultancy we give you the PressIT Zipper for free!

Read about TrønderAvisa who have automated their reports to the National Library with FileTrain and PressIT Zipper.

Read more on Filetrain here.
FileTrain is a product from Laidback Solutions.

Easy delivery to the National library with FileTrain

How to change TRAH11HOV13080100010.pdf into
tronderavisa_null_null_20130801_0_174_1-1_001_null.pdf ?

Gone are the days when the newspapers delivered their mandatory archive exemplars to the National library on paper. Now the Norwegian “Nasjonalbiblioteket” (NB) demands PDF files in an exact file naming, and structure.

The answer is FileTrain from Laidback Solutions, provided by PressIT. With FileTrain’s powerful tools we can easily change complex file naming structures to meet NB’s demands.

We have combined this with PressIT’s own command line tool for fast and efficient zipping of folders.

Trønderavisa in Steinkjer is our first customer, running FileTrain with PressIT zipper from mid-November.

AMEDIA run license cleanup

PressIT is hired to assist Amedia in a license cleanup, consolidating a lot of software maintenance agreements in several newspapers into a common agreement for the newspaper group. The project involves software related to image processing, workflow and archiving.

With PressIT’s long experience and broad competence in this area, we can provide efficient and cost effective assistance in such projects.

Customized Workflows

workflowTailored workflow solutions is the best way to ensure efficiency and accuracy in every day tasks, since every business and organization have different needs. Repetitive tasks can be automized and best practice routines can be systemized to the detail. Customized workflow solutions provides the users with good usability and saves time & money.

What is workflow?

Usability, efficiency and routines

The best possible workflow, whether you are dealing with text, images, video or a combination of various media files, depends on optimal use of available tools. An increasing degree of automation and a decline in the number of staff trained in specialized traditional professions, sets new demands on information-intensive businesses:

 • What controls image quality?
 • How can automated routines be utilized the best possible way?
 • Which competence should the employees have?
 • How to distinguish between media files for presentations, web and print publication?
 • How to achieve printed images with the best possible quality?
 • What should we place in the archives?

There is no absolute answer to these questions; a solution ideal for one business might prove unproductive for another. The answer depends on the business’ objectives and access to resources.

Example: Quality of printed images

imagequalityPrinted newspapers and magazines depend on good routines and correctly configured tools for optimal image quality in the printed product. The production often consists of several stages with several technical and editorial solutions. Minor adjustments in the configuration of each of the production stages can result in a distinctive improvement of the quality of the printed images. Read more about such a project…

How can we help?

By discussing customized workflow solutions with PressIT you draw on the advantages of access to the right tools of cost-effective production and archiving, as well as access to expertise in customization of solutions. We can also assist in fine tuning of existing solutions, looking at each stage of the production process to assess the production process as a whole, with optimized quality as our goal.

Where the software “out-of-the-box” does not provide a solution, we can contribute by developing the missing module between available standard solutions.

 

How Our Products can provide you
with a customized workflow

The products we offer have a strong ability to adjust to different organizations and user groups. They offer many tools which have been specifically developed in order to provide your asset management solution with the functionality you need. Some selected highlights;

 

logomfppMediaFiler is a modular and flexible digital asset system which can be configured to support different user groups, offering a tailored user experience. Some of the possibilities include:

 • rights management; configure who sees which archives and files, and which actions they are given rights to (modify, workflow, download, order etc.)
 • upload with automated routing and filters
 • customizable metadata templates
 • configureable w/different search and text entry options
 • support of OBDC and API connections
 • automation of repetitive tasks

 

 

laidbackLaidBack Solutions’ products all focus on workflow and automated tasks. The solutions are tailor made for newspapers, magazines, print houses and corporate publishing.
The highly customizable workflow tools include:

 • File Train: transportation of files with automated actions
 • Sherpa: productive plugin for InDesign w/metadata & image adjustment
 • Cargo: online preflight system w/customizable web forms

 

 

claropremediaElpical Claro Premedia provides a complete image processing workflow for fast processing of high volumes of images. The image-processing server analyzes and enhances each image individually. Workflow highlights:

 • runs automatically from hot folders
 • routing to correct folder/channel based on metadata
 • plugins for Photoshop and InDesign

 

 

FINAL LOGO WITH TYPO_redesignViArchive is our own video archiving solution. It is focused on user friendly preparing and uploading of video files. The result is an archive with consistent metadata content. Workflow highlights:

 • customizable application layout
 • customizable metadata templates w/required fields
 • batch actions (import, add metadata, cut, upload, etc.)
 • supports ODBC
 • multiple streams in server archives

 

 

Plugins and tools

We also offer a range of other plugins and tools which can be good aids in creating a custom workflow for your specific needs. Read more…