Category Archives: MediaFiler

Data mining menu made simple

Do you have a lot of files and need a good way to present it to your archive users / visitors?

A good way to do this with MediaFiler is to use metadata to set up a menu to sort the data!
Have a look at what we did for National Tourist Routes in Norway.

Their images are from several locations along tourist routes all over Norway, and they wanted the locations to be more visible and accessible to the visitors of their archives.

We set up a two-layered menu structure, with tourist routes in the first layer and locations along that route in the second layer. The menu automatically sorts out the images from the chosen route/location. This way visitors can easily get an overview of the routes and locations. And it is easy to get to exactly where you want to go – without the need of knowing exactly what you have to search for!

This menu is set up using a tag list with two hierarchical levels in the same list (in one metadata field). But similar menus can be set up using two different metadata fields.

You can visit the archive and see it yourself here; http://foto.turistveg.no/turistveg/start/images

Read more about National Tourist Routes in Norway.’s archive here.
Find out more about MediaFiler!

Showcase: MediaFiler som pressearkiv hos NIBIO

 

logoNIBIONorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

 

Det nyopprettede instituttet samler forskning og kunnskapsproduksjon om utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning. NIBIO skal bidra til innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet hadde behov for et pressearkiv som gir presse og forvaltning tilgang til et rikt bildearkiv, men som også har funksjonalitet for å distribuere bildesamlinger knyttet til spesielle mediasaker og pressemeldinger.
Pressearkiv – tematisk og oversiktlig

Pressearkivet er sortert tematisk ved hjelp av nøkkelord, slik at det er lett for brukerne å få oversikt over innholdet i arkivet. Frisøk er også tilgjengelig, slik at brukerne raskt kan finne de bildene de har behov for.

Bildene kan lastes ned i ulike størrelser til ulike bruk, eller legges til et utvalg og lastes ned som zip. Se arkivet her: foto.nibio.no/

NIBIO-pressearkiv

Mediasaker – albumfunksjonalitet for enkel distrubisjon

Bildene til hver mediasak/pressemelding velges ut og samles i eget album. Albumene kan enkelt deles via epost direkte fra MediaFiler, eller linkes til direkte i pressemeldinger.

Mottakerene av albumet kan enkelt laste ned de bildene de trenger, eller laste ned alle filene som zip. Se NIBIO’s Mediasaker her; foto.nibio.no/mediaalbum

NIBIO-mediasaker

Albumfunksjonaliteten gir også mulighet for å lage egne kategorier av nyheter og legge til pressemeldingtekst som følger bildene i albumet. Brukere innad i organisasjonen kan også samarbeide om å legge til/fjerne bilder i albumet, før albumet legges tilgjengelig for gjestebrukere.

 

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

 

Enkel og rimelig produksjons- og arkivløsning med inkludert lagringsplass

PressIT tilbyr en webbasert løsning som dekker hele produksjonsgangen i aviser og magasiner: Produksjon, arkivering og sikker lagring i en komplett leid løsning med lave månedlige kostnader!
 • Webløsning for organisering av bilder, annonser og artikkeltekst i produksjon.
 • Plugin for InDesign og Photoshop for søk og innsetting av bilder, annonser og tekst.
 • Enkel og brukervennlig arkivering av bilder, annonser, tekst og ferdige avissider i PDF.
all-in-one-solutionw400
Brukervennlig Produksjon

Webløsningen fra MediaFiler har oversiktlige sider for bilder, annonser og artikler og tilbyr enkel opplasting av bilder og dokumenter via dra & slipp vindu. Søk i eller på tvers av mapper kan begrenses med innhold i felt. Både søk og visning av treffsider og bilder er lynraskt. Webløsningen har også enkel bearbeiding av metadata, albumfunksjon og enkel nedlasting av en eller flere bilder.

Plugin for InDesign og Photoshop

Løsningen leveres med en plugin for InDesign og Photoshop som kan installeres på alle arbeidsstasjoner. Denne gir tilgang til alt materiale i arkivet direkte i programmene man arbeider i. Pluginen gir oversikt over arkivet og man kan søke og sette inn bilder, annonser og artikkeltekst med ett klikk.

demoavisen_plugin

Enkel og sikker Arkivering

Arkivering av materiale fra produksjonsmapper til arkivet er enkelt: velg elementene som skal arkiveres og send til arkivet. Ferdige avvissider i PDF kan lastes opp til arkivet ved dra & slipp. Arkivet kan tilpasses med f.eks. ønskede mapper, navigasjon via metadatastruktur, spesifiserte søkefelt m.m.

MediaFiler med lagringsplass er skalerbar og man betaler bare for den lagringsplassen man trenger. Våre leide arkivløsninger ligger på sikre servere, der drift og sikkerhetskopiering blir tatt hånd om som en del av avtalen.

Funksjonalitet og tilpasning

Systemet kan tilpasses med logo og fargetema for å passe avisens profil. Systemet settes opp med de mappene og navigasjonsvalgene som ønskes, samt tilpasses med ønsket funksjonalitet og brukerprofiler. Alt i fra et lukket arkiv med mye funksjonalitet til enkle åpne arkiver med bestillingsfunksjon, eller en kombinasjon, er mulig.

LINE6

Besøk vårt demosystem “Demoavisen”!
Dette demosystemet er satt opp spesielt med tanke på produksjonsgangen i aviser og magasiner – med egne mapper for bilder og annonser  i produksjon, og arkivert materiale. Kontakt oss gjerne for demo brukertilgang eller demonstrasjon.

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

Showcases

NIBIO-en

The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) was established 1 July 2015 and is one of Norway’s largest research institutes. NIBIO is owned by the Ministry of Agriculture and Food and is a merger between the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk), the Norwegian Agricultural Economics Research Institute (NILF) and the Norwegian Forestry and Landscape Institute (Skog og landskap).

NIBIO’s Press Archive on MediaFiler

NIBIO delivers research and managerial support  in bioeconomics. The goal of the Institute is to contribute to food security, sustainable resource management, innovation and value creation through research and knowledge production within food, forestry and other biobased industries.

The institute needed a press archive giving media and governmental institutions access to a rich image archive, which also had the possibility of creating albums with image collections to be distributed in connection with press releases and stories produced for the media.
Press archive – thematically organized

The press archive is sorted thematically by keywords, to make it easy for the users to get an overview of the contents of the archive. Free search is also available, so that the users fast and easy can find the images they need.

The images can be downloaded in different sizes for different use, or added to a selection and downloaded as ZIP. See the archive here: foto.nibio.no/

NIBIO-pressearkiv

Media stories – album functionality for simple distribution

The images for each press release/media story are selected and collected in an own album. The albums are easily shared via email directly from MediaFiler, or are linked to directly in the press releases.

The receivers of the album can easily download the images they need, or download the full album as a ZIP. See NIBIO’s media stories here: foto.nibio.no/mediaalbum

NIBIO-mediasaker

The album functionality also makes it possible to make own categories of news and add a press release text which will follow the images in the album. Users within the organisation can also cooperate about adding/removing images in the album, before it is made available to the public.

© Photos: NIBIO

 LINE6

 

TurVeglogo

National Tourist Routes in Norway wanted a photo library which was fast and easy for visitors to use. With MediaFiler they were blown away!

National Tourist Routes in Norway is a part of the National Public Roads Administration in Norway. Their project is to provide characteristic routes across Norway with spectacular viewpoints which serve as a natural resting point for travelers. The viewpoints include service buildings, car parks, paths and art. So far there are 18 unique viewpoints.

Customized look & layout

With 18 routes around Norway, the National Tourist Routes wanted a showcase for their many images, where visitors could easily browse and download images for use in publications regarding the project.

homeTuristVeger

MediaFilers modular and flexible solution comes with many adjustable templates. Our customer wanted a clean dark look which was well suited to show off the images in their archives. We customized the look with i.e. their logo, large preview images and a home page.

Check it out at: foto.turistveg.no

preTuristVegerFunctionality & Usability

Since the location of where the images where taken is key to this archive, we added a home page featuring an overview of all 18 routes – with preset searches to find all images from each location. On the preview page we also added functionality for seeing more images from the same location as the viewed image.

In order to make the archive easy to use for new visitors, the shown metadata fields were restricted to only the necessary fields, unnecessary functionality was hidden and we set up fixed download sizes.

 

What do they say about MediaFiler?

Our users find the MediaFiler archive visually appealing and state that it is extremely fast and easy to use…

Jarle Wæhler
Manager of image archive & image services,
National Tourist Routes in Norway

The archive of National Tourist Routes in Norway use Norwegian keywords and captions, as the archive is mostly directed at Norwegian media businesses and internal use.
© Photos: National Public Roads Administration in Norway

Features

Archiving your digital assets is fast and easy with MediaFiler. The software is modular and therefore highly customizable both in functionality, layout and appearance!

Archive / Metadata

KeywordsMediafiler offers an intuitive user interface which provides many useful tools for handling metadata. The system can be configured to fit your organizations’ individual departments’ needs. It also includes several helpful workflow tools. Selected features include:

 • Customizable categories and searchword lists
 • Autofill (start with a letter and MediaFiler presents suggested listed keywords)
 • Automatic synonyms (choose the correct searchword, and MediaFiler fills in synonyms automatically)
 • Add metadata to many files at the same time (batch function)
 • Customized obligatory metadata fields
Searching for files

questionFinding files in MediaFiler is fast and user friendly. We help you set up your archives so that finding YOUR files is easy and user friendly. Some features which makes searching and finding files in MediaFiler easy are:

 • MediaFilerSearch1When you start typing a search word, the auto-fill functionality provides suggested words existing in the metadata in the archive.
 • You can narrow your search by defining metadata field, file type and date range.
 • Using lists of categories and subcategories makes it even faster to find your images. Just choose a category or a sub category and your images appear!
 • MediaFiler also includes an own page showing you the search index with the archives’ attached metadata; here you can select archives and fields to see the metadata existing in the archive.
 • You can also search for more images by selecting multiple keywords on an image preview page.
Organize & share your Assets with Albums / Lightboxes

albumsUsers can create albums/lightboxes with selected files. This is a useful feature for collecting favorite files, or for selecting images for a project. With one click you can download the contents of the album. The albums can also be shared with other users from within MediaFiler. You can email the link to view the album or share the album with links to download original files. An address book for storing your contacts is also available.

Albums are a handy tool for organizations who produce press releases or media stories. The story and the images can be collected in an album and shared with all media contacts. Read more about this here.

NIBIO-mediasaker

Shopping Cart functionality

MediaFiler provides user friendly shopping cart funtionality. This allows guests / users without download rights to send a request for the images they wish to use – which then can be processed by the responsible editor. The user simply adds the images to the shopping cart and provides relevant information on check-out. The editor can choose to approve some or all of the files in the order, and may also change the size specifications of the individual files before approving the order.

MFshoppingCart

Uploading files

It could not be easier to upload files. MediaFiler provides uploading directly in the browser (Flash, Java and single upload is available). You can upload single or multiple files, folders with subfolders, and ZIP archives are automatically unzipped. Using the Java upload, you can simply drag and drop the files into the upload window. You can choose whether existing files should be overwritten or not, and you can add metadata on upload.

Templates

You can choose between several templates for the appearance and layout of your archive. The templates can be modified with functionality, logo, icons and color choices – to create a template specifically suited for your organization. More on customization…

MediaFilerTemplates

More features…
 • Digital rights management: watermarking, temporary access to files, password protect images, manage download rights
 • Microsoft Office integration
 • Statistics and logs
 • Price list functionality with customizable discounts

 

Formats & Standards

photosMediaFiler is using XMP, IPTC and EXIF standards. This is a flexible and robust solution for companies and organizations who depend on several software programs throughout their workflow.

MediaFiler support a range of file formats, which are available to view (and play) in the browser archives.

Supported file formats:
 • Images (GIF, JPEG, JPEG-2000, PSD, PDF, PhotoCD, PNG, Postscript, SVG, TIFF, etc.)
 • RAW Photo (Canon CR2 and Nikon NEF)
 • Video (WMV, FLV, MPEG, MJPEG, RealVideo, etc.)
 • Audio (MP3, MPEG, AC3, WMA, AAC, FLAC, etc.)
 • Presentations (PowerPoint, StarOffice)
 • Documents (PDF, Microsoft Office, StarOffice, EPS, Illustrator, Indesign, QuarkXPress, CAD, etc.)
 • And more – ask us if your requested file type is not listed…

 

Hosting

MediaFiler_hostingIf you don’t have a server, or want to get quickly started with MediaFiler – Why not let us deal with the technical infrastructure, hardware, software and communication? Choosing a hosted solution provides you with a full system where every aspect is taken care of. Your archive will be up in no time! 

Speed & Security is key

MediaFilers own hosting services provide you with a fast and secure location for your archives. State of the art servers, fast access, firewall protection, Network Intrusion Prevention (IDP) and emergency power supply, are some of the benefits. Daily backups in two locations make sure that your precious assets are safe.

Scalable in size & functionality

The hosted solution is scalable in size, and you can choose between shared and dedicated hosting. The hosted solution offers a variation of modular options. Some examples; shadow archives, external authentication, automatic video conversion/streaming, extra archives, unlimited named users, direct access(IP authorisation)  and automated workflow to OCR files.

Benefits of a hosted solution
 • up and running in no time
 • fully equipped solution
 • always up to date
 • secure and reliable
 • fallback server, minimal downtime
 • fixed cost per month/year
 • scalable rates

 

Contact us for more information…

MediaFiler

logomfpp

MediaFiler is a fast and reliable digital asset management system for sharing all sorts of media within companies and private & public organizations. MediaFiler is scalable and modular, so it can grow with your needs!

Mediafiler is a web based asset management system – which makes it possible to share large archives with many users effectively at a low cost. The archive is accessed in a normal browser – and provides a user friendly and intuitive user interface!

Speed and Usability

one_click_workflowMediaFiler was developed with special attention to speed as an important factor for good usablity. Browsing and viewing archives, search hits, files and sharing files is extremely fast. Logical and intuitive user interface makes MediaFiler an easy-to-learn and easy-to-use software which your users will enjoy.

Access & security

exclamationMediaFiler is used in many environments where stability and access to the archives is of crucial importance. Administrators have full control over users and user groups’ rights, and images can be watermarked.

Flexible and modular solution with regular updates

MediaFiler_SoftwareMediaFiler is scalable in number of users, numbers of files / storage and functionality. Extensive functionality is offered out of the box, and MediaFiler can be configured with the functionality you need. Improvements and new functionality is added on a regular basis. One of the advantages of MediaFiler is that almost all of the configuration can be done over the web admin! Read more about MediaFilers features…

Customization

Make your archive blend in with your corporate profile! MediaFiler is the perfect starting point for customizing of both looks and functionality. Read more about customization…

homeTuristVeger

Read more on MediaFiler’s features on mediafiler.com