Category Archives: Customization

Showcase: MediaFiler som pressearkiv hos NIBIO

 

logoNIBIONorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

 

Det nyopprettede instituttet samler forskning og kunnskapsproduksjon om utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning. NIBIO skal bidra til innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Instituttet hadde behov for et pressearkiv som gir presse og forvaltning tilgang til et rikt bildearkiv, men som også har funksjonalitet for å distribuere bildesamlinger knyttet til spesielle mediasaker og pressemeldinger.
Pressearkiv – tematisk og oversiktlig

Pressearkivet er sortert tematisk ved hjelp av nøkkelord, slik at det er lett for brukerne å få oversikt over innholdet i arkivet. Frisøk er også tilgjengelig, slik at brukerne raskt kan finne de bildene de har behov for.

Bildene kan lastes ned i ulike størrelser til ulike bruk, eller legges til et utvalg og lastes ned som zip. Se arkivet her: foto.nibio.no/

NIBIO-pressearkiv

Mediasaker – albumfunksjonalitet for enkel distrubisjon

Bildene til hver mediasak/pressemelding velges ut og samles i eget album. Albumene kan enkelt deles via epost direkte fra MediaFiler, eller linkes til direkte i pressemeldinger.

Mottakerene av albumet kan enkelt laste ned de bildene de trenger, eller laste ned alle filene som zip. Se NIBIO’s Mediasaker her; foto.nibio.no/mediaalbum

NIBIO-mediasaker

Albumfunksjonaliteten gir også mulighet for å lage egne kategorier av nyheter og legge til pressemeldingtekst som følger bildene i albumet. Brukere innad i organisasjonen kan også samarbeide om å legge til/fjerne bilder i albumet, før albumet legges tilgjengelig for gjestebrukere.

 

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

 

Enkel og rimelig produksjons- og arkivløsning med inkludert lagringsplass

PressIT tilbyr en webbasert løsning som dekker hele produksjonsgangen i aviser og magasiner: Produksjon, arkivering og sikker lagring i en komplett leid løsning med lave månedlige kostnader!
 • Webløsning for organisering av bilder, annonser og artikkeltekst i produksjon.
 • Plugin for InDesign og Photoshop for søk og innsetting av bilder, annonser og tekst.
 • Enkel og brukervennlig arkivering av bilder, annonser, tekst og ferdige avissider i PDF.
all-in-one-solutionw400
Brukervennlig Produksjon

Webløsningen fra MediaFiler har oversiktlige sider for bilder, annonser og artikler og tilbyr enkel opplasting av bilder og dokumenter via dra & slipp vindu. Søk i eller på tvers av mapper kan begrenses med innhold i felt. Både søk og visning av treffsider og bilder er lynraskt. Webløsningen har også enkel bearbeiding av metadata, albumfunksjon og enkel nedlasting av en eller flere bilder.

Plugin for InDesign og Photoshop

Løsningen leveres med en plugin for InDesign og Photoshop som kan installeres på alle arbeidsstasjoner. Denne gir tilgang til alt materiale i arkivet direkte i programmene man arbeider i. Pluginen gir oversikt over arkivet og man kan søke og sette inn bilder, annonser og artikkeltekst med ett klikk.

demoavisen_plugin

Enkel og sikker Arkivering

Arkivering av materiale fra produksjonsmapper til arkivet er enkelt: velg elementene som skal arkiveres og send til arkivet. Ferdige avvissider i PDF kan lastes opp til arkivet ved dra & slipp. Arkivet kan tilpasses med f.eks. ønskede mapper, navigasjon via metadatastruktur, spesifiserte søkefelt m.m.

MediaFiler med lagringsplass er skalerbar og man betaler bare for den lagringsplassen man trenger. Våre leide arkivløsninger ligger på sikre servere, der drift og sikkerhetskopiering blir tatt hånd om som en del av avtalen.

Funksjonalitet og tilpasning

Systemet kan tilpasses med logo og fargetema for å passe avisens profil. Systemet settes opp med de mappene og navigasjonsvalgene som ønskes, samt tilpasses med ønsket funksjonalitet og brukerprofiler. Alt i fra et lukket arkiv med mye funksjonalitet til enkle åpne arkiver med bestillingsfunksjon, eller en kombinasjon, er mulig.

LINE6

Besøk vårt demosystem “Demoavisen”!
Dette demosystemet er satt opp spesielt med tanke på produksjonsgangen i aviser og magasiner – med egne mapper for bilder og annonser  i produksjon, og arkivert materiale. Kontakt oss gjerne for demo brukertilgang eller demonstrasjon.

logomfppMer informasjon om MediaFiler og mulighetene med systemet finner du her…
Kontakt oss også gjerne for mer informasjon!

Showcases

NIBIO-en

The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) was established 1 July 2015 and is one of Norway’s largest research institutes. NIBIO is owned by the Ministry of Agriculture and Food and is a merger between the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk), the Norwegian Agricultural Economics Research Institute (NILF) and the Norwegian Forestry and Landscape Institute (Skog og landskap).

NIBIO’s Press Archive on MediaFiler

NIBIO delivers research and managerial support  in bioeconomics. The goal of the Institute is to contribute to food security, sustainable resource management, innovation and value creation through research and knowledge production within food, forestry and other biobased industries.

The institute needed a press archive giving media and governmental institutions access to a rich image archive, which also had the possibility of creating albums with image collections to be distributed in connection with press releases and stories produced for the media.
Press archive – thematically organized

The press archive is sorted thematically by keywords, to make it easy for the users to get an overview of the contents of the archive. Free search is also available, so that the users fast and easy can find the images they need.

The images can be downloaded in different sizes for different use, or added to a selection and downloaded as ZIP. See the archive here: foto.nibio.no/

NIBIO-pressearkiv

Media stories – album functionality for simple distribution

The images for each press release/media story are selected and collected in an own album. The albums are easily shared via email directly from MediaFiler, or are linked to directly in the press releases.

The receivers of the album can easily download the images they need, or download the full album as a ZIP. See NIBIO’s media stories here: foto.nibio.no/mediaalbum

NIBIO-mediasaker

The album functionality also makes it possible to make own categories of news and add a press release text which will follow the images in the album. Users within the organisation can also cooperate about adding/removing images in the album, before it is made available to the public.

© Photos: NIBIO

 LINE6

 

TurVeglogo

National Tourist Routes in Norway wanted a photo library which was fast and easy for visitors to use. With MediaFiler they were blown away!

National Tourist Routes in Norway is a part of the National Public Roads Administration in Norway. Their project is to provide characteristic routes across Norway with spectacular viewpoints which serve as a natural resting point for travelers. The viewpoints include service buildings, car parks, paths and art. So far there are 18 unique viewpoints.

Customized look & layout

With 18 routes around Norway, the National Tourist Routes wanted a showcase for their many images, where visitors could easily browse and download images for use in publications regarding the project.

homeTuristVeger

MediaFilers modular and flexible solution comes with many adjustable templates. Our customer wanted a clean dark look which was well suited to show off the images in their archives. We customized the look with i.e. their logo, large preview images and a home page.

Check it out at: foto.turistveg.no

preTuristVegerFunctionality & Usability

Since the location of where the images where taken is key to this archive, we added a home page featuring an overview of all 18 routes – with preset searches to find all images from each location. On the preview page we also added functionality for seeing more images from the same location as the viewed image.

In order to make the archive easy to use for new visitors, the shown metadata fields were restricted to only the necessary fields, unnecessary functionality was hidden and we set up fixed download sizes.

 

What do they say about MediaFiler?

Our users find the MediaFiler archive visually appealing and state that it is extremely fast and easy to use…

Jarle Wæhler
Manager of image archive & image services,
National Tourist Routes in Norway

The archive of National Tourist Routes in Norway use Norwegian keywords and captions, as the archive is mostly directed at Norwegian media businesses and internal use.
© Photos: National Public Roads Administration in Norway

Archive customization

customizationIncluding an image archive in corporate and institutional websites sets demands of customization of both functionality and design. PressIT can help in large and smaller projects of incorporating and customizing installations to fit your specific requirements and wishes!

MediaFiler & Customization

logomfppMediafiler is a digital asset management system which is highly customizable, both in terms of functionality and design. This provides the possibility to create tailored archives which suit your user groups and blend in with your corporate profile. Read more about MediaFiler…

Design and Settings –
customizing archives which are open to the public

Making small adjustments to design and including corporate logos and color profiles makes it possible to integrate your public image archives seamlessly in your corporate web pages. Adjusting settings and layout options to suit your company and your visitors’ needs, further enhances usability and consistency. In archives open to the public it is also important to be able to control what information (metadata) is released on the images shown as well as customizing download rights and image sizes open for download. It is also possible to customize the start page, create a menu with search words for navigation and much more.

Example: National Tourist Routes in Norway

homeTuristVeger

For the National Tourist Routes in Norway we customized an archive , where visitors can easily browse and download images. Read more about this project and our other showcases or visit National Tourist Routes in Norway’s archive.

Functionality

Often the needed functionality is already available, but needs to be customized in order to match specific needs. PressIT has long experience with tailoring image archives, we understand that usability and workflow is key to efficiency.

PressIT has also developed some tools which have proved useful to a number of our customers. For example, we can provide a plugin which extends image archives with video archiving and editing, and a plugin for uploading of multiple images and adding metadata . Check out our plugins: ViArchive plugin & MetadataUploader

Image archives can also act as a useful tool when developing special web displays. For the Norwegian forest and landscape institute, we developed a Flash based display in a project named “Tilbakeblikk”, where an image archive acts in the background. Read more about this project.

pressITarchive

Key Concepts

What can we do?
 • Give your archive a design that complements your corporate profile
 • Customize the home page of your image archive
 • Create drop down menu from a selection of your most important search words
 • Customize search hits pages and preview pages
 • Optimize the display of metadata to your needs
 • Provide for custom download sizes
 • And much more…
Benefits of customization
 • Your archive is given a unique look and can blend in with your corporate web pages
 • Blending out options which are not needed, makes the archive easy to use for visitors
 • Menus with search words is a great way of showing off what is in your archive and leading visitors to explore it further
 • You can allow easy download of images, but still have full control of image size and download criteria

Contact us for more information about how your archive can be customized to suit your needs. If you have an idea you would like to incorporate in your special archive, ask us!

Software Development

Some times the needed functionality cannot be covered by existing “off the shelf” software alone. PressIT provides the possibility of offering customized software, with development of additional modules. First and foremost our software development covers:

 • ViArchive, solution for archiving, extracting and transcoding of video files
 • Customization of archives; layout/design +  extra functionality with plugins
 • Additional modules to other solutions for archiving of text and images (i.e. add-ons for customization of indexing, metadata adjustment and retrieval workflows)
 • Standalone software modules developed in Flash / .Net / Java.

The customers’ needs can often be met with affordable and available software based on common standards, combined with assistance in establishing correct and effective workflow – and a certain amount of customization for an optimal solution.

Partners

Where our capacity or competence does not suffice, we will draw on cooperation with other development companies. One of our partners is Knowlex.  Knowlex has specialized in developing database interfacing, connecting with other server based functionality and communication solutions like SOAP and REST services, and plug-ins for desktop applications. Knowlex has done work for several of the larger players in the publishing and media marketplace. They do both Apple (iOS, OS X) and Microsoft (Windows) application development and have long experience with project management. For details about Knowlex’ skills visit Knowlex to find out more.

Example: Flash module for Web

For The Norwegian Forest and Landscape Institute, in a project called “Tilbakeblikk” (norwegian for “looking back”), we developed a web flash module for showing the changing of landscapes in Norway over time. Every location has been photographed from the same standpoint twice, and many old photographs have been recaptured to show changes. The project aims to illustrate and create awareness about landscape changes in Norway.

tilbakeblikk

The flash module includes an interactive map showing the location of the photographed landscapes, functionality for comparing the images of the changing landscapes and pdf download of fact sheets. The module supports multiple languages. Image files and PDF documents are managed in the background by an image archive.

Explore “Tilbakeblikk”: www.tilbakeblikk.no

Plugins and Tools

pluginsPressIT has developed modules which can be Integrated with image archives and publishing systems to enhance and add functionality.

Our modules include:

 • AdLift: Self-Service module for web & print ads. Read more…
 • ViArchive: Video archiving with timeline scripting integrated in image archives with browser access. Read more…
 • MetadataUploader: Uploading of media files with customized obligatory metadata fields. Read more…
 • Map Plugin: The Map plugin enhances image archives’ support of working with geotagging of images. Read more…
Plugins from LaidBack Solutions:
SherpaSherpa

Sherpa is a productive plugin for InDesign, for handling metadata on images. It makes it possible to add, delete and edit metadata on images, and create automated workflows. Read more…

ColormanColor Man

ColorMan is a plugin / XTension for InDesign and QuarkXPress which provides a more rational production and an easier way to improve the quality of printed images.
Read more…

Customized Workflows

workflowTailored workflow solutions is the best way to ensure efficiency and accuracy in every day tasks, since every business and organization have different needs. Repetitive tasks can be automized and best practice routines can be systemized to the detail. Customized workflow solutions provides the users with good usability and saves time & money.

What is workflow?

Usability, efficiency and routines

The best possible workflow, whether you are dealing with text, images, video or a combination of various media files, depends on optimal use of available tools. An increasing degree of automation and a decline in the number of staff trained in specialized traditional professions, sets new demands on information-intensive businesses:

 • What controls image quality?
 • How can automated routines be utilized the best possible way?
 • Which competence should the employees have?
 • How to distinguish between media files for presentations, web and print publication?
 • How to achieve printed images with the best possible quality?
 • What should we place in the archives?

There is no absolute answer to these questions; a solution ideal for one business might prove unproductive for another. The answer depends on the business’ objectives and access to resources.

Example: Quality of printed images

imagequalityPrinted newspapers and magazines depend on good routines and correctly configured tools for optimal image quality in the printed product. The production often consists of several stages with several technical and editorial solutions. Minor adjustments in the configuration of each of the production stages can result in a distinctive improvement of the quality of the printed images. Read more about such a project…

How can we help?

By discussing customized workflow solutions with PressIT you draw on the advantages of access to the right tools of cost-effective production and archiving, as well as access to expertise in customization of solutions. We can also assist in fine tuning of existing solutions, looking at each stage of the production process to assess the production process as a whole, with optimized quality as our goal.

Where the software “out-of-the-box” does not provide a solution, we can contribute by developing the missing module between available standard solutions.

 

How Our Products can provide you
with a customized workflow

The products we offer have a strong ability to adjust to different organizations and user groups. They offer many tools which have been specifically developed in order to provide your asset management solution with the functionality you need. Some selected highlights;

 

logomfppMediaFiler is a modular and flexible digital asset system which can be configured to support different user groups, offering a tailored user experience. Some of the possibilities include:

 • rights management; configure who sees which archives and files, and which actions they are given rights to (modify, workflow, download, order etc.)
 • upload with automated routing and filters
 • customizable metadata templates
 • configureable w/different search and text entry options
 • support of OBDC and API connections
 • automation of repetitive tasks

 

 

laidbackLaidBack Solutions’ products all focus on workflow and automated tasks. The solutions are tailor made for newspapers, magazines, print houses and corporate publishing.
The highly customizable workflow tools include:

 • File Train: transportation of files with automated actions
 • Sherpa: productive plugin for InDesign w/metadata & image adjustment
 • Cargo: online preflight system w/customizable web forms

 

 

claropremediaElpical Claro Premedia provides a complete image processing workflow for fast processing of high volumes of images. The image-processing server analyzes and enhances each image individually. Workflow highlights:

 • runs automatically from hot folders
 • routing to correct folder/channel based on metadata
 • plugins for Photoshop and InDesign

 

 

FINAL LOGO WITH TYPO_redesignViArchive is our own video archiving solution. It is focused on user friendly preparing and uploading of video files. The result is an archive with consistent metadata content. Workflow highlights:

 • customizable application layout
 • customizable metadata templates w/required fields
 • batch actions (import, add metadata, cut, upload, etc.)
 • supports ODBC
 • multiple streams in server archives

 

 

Plugins and tools

We also offer a range of other plugins and tools which can be good aids in creating a custom workflow for your specific needs. Read more…